Chính sách hoàn tiền và đổi trả phô mai Ottima cho phép Khách hàng thay thế sản phẩm của mình một khi bạn chứng minh được hình ảnh của sự bất tiện xảy ra, cùng với hình ảnh bao bì bao gồm cả thời hạn sử dụng có thể nhìn thấy rõ.

Nếu sự cố do Nhà cung cấp gây ra và nó không phụ thuộc vào việc xử lý sai sản phẩm hoặc bảo quản không chính xác, Ottima Cheese sẽ thay đổi sản phẩm với một sản phẩm mới, theo lịch giao hàng thông thường.